İlk Kurşun Gazetesi

DÖRTYOL BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI 5. BİRLEŞİMİNİN 2. OTURUMUNU YAPTI

6 ADET MECLİS KARARI OY ÇOKLUĞUYLA İPTAL EDİLDİ Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol Dörtyol Belediyesi 2019 yılı 5. meclis birleşiminin ikinci oturumunu 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü Saat 15:00'da yaptı. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in başkanlık ettiği meclis oturumu yoklamanın yapılmasının ardından Plan ve bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 mali yılı kesin hesabının görüşülmesiyle başlandı. Kesin hesap cetveli ve komisyon raporunun okunmasının ardından yapılan oylamada madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Meclis gündemindeki diğer maddeleri görüşmeye geçmeden önce İyi Parti Gurup Sözcüsü Emre Arık önerge verdi. Arık 10 yıllığına kiraya verilen taşınmazların meclis kararlarının iptali ile ilgili olan yazılı önergesinde; "Dörtyol Belediye meclisinin 02.05.2019 tarihli yeni dönemin 2. Birleşiminde; Belediyemiz meclisinin 03.09.2018 tarih ve 75 sayılı kararının iptalinin , 01.10.2018 tarih ve 88, 02.01.2019 tarih ve 9 , 02.01.2019 tarih ve 10, 01.02.2019 tarih ve 15, 01.03.2019 tarih ve 19 nolu saymış olduğum meclis kararlarının 10 yıllığına kiraya verilme işleminin meclis kararı alındıktan sonra belediye encümenince yapıldığı, belediye encümeninin en fazla 3 yıllığına kiraya verebileceği, ayrıca kira bedellerinin de düşük olması nedeniyle, belediye başkanı tarafından gündeme alınmıştır. Belirtmek gerekir ki, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18-e maddesi uyarınca 3 yıldan fazla süreli kira sözleşmesi yapılması hakkını meclise tanımıştır. Meclisin aldığı bu kararın yürütmesi ise belediye encümenindedir. Bu nedenle yukarıda sayılan meclis kararlan kanaatimizce usul ve yasaya uygundur. Bu konunun belediye başkanınca gündeme alınması, bu kararların belediye başkanınca hukuka uygun olmadığını düşündüğünü göstermektedir. Bu nedenle Dörtyol Belediyesine ait benzer şekilde 2009-2019 yılları arasında kiraya verilen tüm taşınır ve taşınmaz malların tespit edilerek kiraya verilmesine ilişkin meclis kararlarının da aynı gerekçelerle iptal edilmesi gerekmektedir. Anayasa ve ilgili kanun düzenlemelerinde idareden beklenen idari işlemin benzer olaylara karşı benzer sonuç doğurmasıdır. Belediye meclisi hukuka uygunluk noktasında beyanlarında ve taleplerinde samimi ise kişi ayrımı gözetmeksizin benzer şekilde alınan tüm meclis kararlarını iptal etmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kararın hukuka göre değil de kişilere göre alındığı sonucu çıkacaktır. Netice itibariyle yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı; Gündeme alınan meclis kararlarının kanaatimizce hukuka uygun olması nedeniyle gündemden geri çekilmesini, ancak Meclis aksi kanaatte ise, benzer şekilde 2009-2019 yılları arasında kiraya verilen tüm taşınır ve taşınmaz malların tespit edilerek kiraya verilmesine ilişkin meclis kararlarının da aynı gerekçelerle iptal edilmesini İYİ Parti Gurubu adına talep ederim." dedi. MHP Gurup Sözcüsü İsmail Başar önergenin içeriğinin genel bir kavramı ifade ettiğini belirterek gurup olarak reddettiklerini belirtti. Yapılan oylamada önerge 13 kabul oyuna rağmen 19 red oyu ile gündem maddeleri arasına alınmadı. Meclis daha sonra gündeminin 6., 7., 8., 9., 10 ve 11., maddelerindeki meclis kararlarının iptalini ayrı ayrı görüştü ve oylamaya sundu. Yapılan oylamada maddeler 19'a 13 oyla oy çokluğuyla kabul edilerek meclis kararları iptal edilmiş oldu. İyi Parti Gurup Sözcüsü Emre Arık dilek ve temenniler bölümünde eğitim ve kültür komisyonu kurulmasını talep ederek; "Dörtyol Belediyesi sınırları içerisinde bulunan okullarda, eğitim merkezlerinde ve bölgemizde; ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi, burs verilmesi, ihtiyacı olan öğrencilerin kılık ve kıyafetleri konusunda maddi destek verilmesi, Okulların ve eğitim merkezlerin boya, yakıt, çevre düzenlemesi vb ihtiyaçlarının giderilmesi, Bölgemize ve okullara kütüphane kurulması konusunda yardımcı olunması, halihazırda bulunan kütüphanelerin desteklenmesi ve gerekli imkanların sağlanması, Kültürel anlamda yöremizin kültürel ürünlerinin ön plana çıkartılması, tanıtılması ve bunların üretilmesi, satılması konusunda imkanlar yaratılması, Bölge halkı için yılın çeşitli dönem ve zamanlarında sanatsal ve kültürel faaliyetler yapılmasına (sergiler, konserler, dinletiler gibi, imkan sağlanması ve yaratılması, Bölgemizin sadece endüstri ve tarımsal faaliyetler dışında kültürel ve eğitim alanın da marka değeri olarak tanıtılması için. Saydığımız nedenler ve komisyon üyelerince eğitim ve kültür alanında Dörtyol’umuzu ileri taşımak için alanında uzman meclis üyelerinden "Eğitim ve Kültür İhtisas Komisyonu" kurulmasını, bu karara istinaden komisyon üyelerinin seçimini Belediye Meclisinden talep ediyoruz" dedi. Talep oy birliğiyle kabul edilerek komisyon üyeliklerine İsminur Ercan, Hüseyin Özen, Hasan Özer, Fatih Gülen ve Mevlüt Türkan seçildi. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin 10 Haziran 2019 Pazartesi günü 6. Meclis Birleşimin yapmak üzere meclis oturumunu sonlandırdı.

Bu video toplam 7069 kez izlendi.

VIDEO KATEGORİLERİ

YENİ EKLENEN VİDEOLAR

yukarı çık