İlk Kurşun Gazetesi

DÖRTYOL BELEDİYE MECLİSİ 2019 YILI 9. BİRLEŞİMİNİ YAPTI

Dörtyol Belediyesi 2019 yılı 9. Meclis Birleşiminin birinci oturumunu 02 Ekim 2019 salı günü saat 15:00'da yaptı. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in başkanlık ettiği meclis birleşimi açılış ve yoklama ile başladı. MHP Meclis Üyesi İsmail Başar ve İyi Parti Meclis Üyesi Fatih Gülen izinli sayıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, eylül ayı içerisinde yürütülen iş ve işlemlerden bahsetti, meclisten aldıkları yetki ile kredi başvurusu yapmış olduklarını, kredi onaylandıktan sonra üst yapı çalışmalarına hız vereceklerini belirtti. İstanbul'da yapılan Hatay günlerine de değinen Başkan Keskin gastronomi fuarının oldukça başarılı geçtiğini ve Dörtyol Belediyesi'nin kurduğu standa yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Açılış konuşmasında eski hal içi projesi konusunda da açıklamalarda bulunan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tüm ihale sürecini ve mahkeme aşamalarını sıra ile anlattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündemin üçüncü maddesi olarak Belediye Başkan ve Meclis Üyeleri taralından gündeme alınması istenilen konuların görüşülmesine geçildi. Yeşilköy Mahallesindeki 2372 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak imar değişikliği talebi, Özerli mahallesindeki 153 ada 13 parseldeki leke değişikliği ve 1/1000 lik uygulama imar planlarının yaptırılması meclis üyelerinin oy birliğiyle İmar komisyonuna havale edildi. MHP Meclis üyesi Celal Türker'in Büyükşehir Belediyesi ile Dörtyol Belediyesi arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere bir kurul oluşturulması talebi ise reddedildi. Çukurova Belediyeler birliği tarafından Kıbrıs'a yapılacak inceleme gezisi için Belediye Başkanlığına, meclis üyelerinin oy birliğiyle onay verildi. MHP Meclis Üyeleri Ahmet Alper Soylu, Fatma Görgen Selimoğlu, Hakan Kozak, Cengiz İnan, Yasin Taşar, Süleyman Özel, Hasan Özel, Hüseyin Tok, Hüseyin Sarıkaya ve Şehri Macit'in ortak imzalarıyla verilen önergede ise; " Halkımız ve Belediyemiz için büyük önem arz eden. Mülkiyeti Belediyemize ait Sanayi Mahallesi 61 ada 52 parsel sayılı 13.115.06 m2 lik taşınmaz üzerinde yapılan ihaleler, idari işlemler ve yeni yapılmaya başlanan inşa faaliyetlerle ile ilgili olarak; bizler ve ilçe halkında tereddütler, huzursuzluklar ve vicdani rahatsızlıklar meydana gelmiştir. Bu tereddüt ve vicdani rahatsızlıkların sebebi ise ilgili bu parselde yapılan bu iş ve işlemler de hukuka uyarlılık olmadığı gibi ciddi kamu zararının olduğu şüphe ve kanatlarımızın olmasıdır. Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planımızda Kaynak Dağılım Tablosunda bu parselimizin emlak değeri 150 - 200 milyon olarak değerlendirilmiştir. Oysa bu parselde yapılan Kat Karşılığı ihale işlemlerinde Belediyemize verilen değer toplamı yaklaşık 35 milyon Tl. dır. Aradaki fark çok büyük olup; bu fark Belediyemiz aleyhine zarardır. Sanayi Mahallesi 61 ada 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan tüm iş ve işlemlerin hukuk, mevzuat ve kamu yararı kapsamında her yönüyle değerlendirilmeye alınması ve bu değerlendirme sonucunda Hukuken veya Kamu Yararı bakımından Belediyemiz için menfi sonuçlar oluşturuyorsa, ilgili bu parseldeki tüm iş ve işlemlerin iptal edilerek parselin eski durumuna döndürülmesinin sağlanmasına dair bu önerimizin Meclisimiz gündemine alınarak görüşülmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz." denildi. Öneri yapılan oylamada oy çokluğu ile gündeme maddelerine dahil edildi. Meclis gündeminin 4., 5. ve 6. maddesindeki Dörtyol Belediyesi 2020 Mali Yılı Gelir-Gider tahmini Bütçesini , 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesini ve 2020 Mali Yılı Ücret ve tarifeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle Plan ve Bütçe komisyonuna havle edildi. Yeşilköy Mahallesindeki 1483 parseldeki akaryakıt yerinin imar planlarına işlenmesini içeren gündemin 7 maddesi İmar komisyonunun olumlu görüşleri doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi. Tayfur Sökmen isminin bir caddeye verilmesini içeren 8. gündem maddesi yeni ve uygun bir yer tespit edilmesi akmacıyla oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi. 9. Gündem maddesinde idari hizmetler için Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Hüseyin Özen'e verilecek maaşın belirlenmesinde ise farklı teklifler gelmiş olmasına rağmen yapılan görüşmeler neticesinde Belediye Başkan yardımcılarına verilen 7.500,00 TL maaşın verilmesi 12 red oyuna karşılık 16 kabul oyuyla kabul edildi. Gündemin 10. Maddesindeki Sanayi Mahallesi 59 ada 1 parselde bulunan 17 m2 miktarındaki işyerinin Dörtyol Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne tahsisi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Meclis gündeminin 11. Maddesinde Sanayi Mahallesi 200 ada 7 parsel sayılı taşınmazdaki zemin kat 31 nolu işyerinin satış İhalesine ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporu okundu. Üzerinde icra bulunan işyerinin satışı yapılan şahsa tapu devrinin yapılamadığı belirtilerek ihalenin iptali ile satış bedeli olan 965.000 TL nin geri ödenmeni yönündeki Plan ve Bütçe Komisyon görüşü meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis gündeminin son maddesinde MHP Meclis üyeleri tarafından gündeme aldırılan Sanayi Mahallesi 61 ada 52 parsel sayılı 13.115.06 m2 lik taşınmaz üzerindeki Eski Hal İçi projesini görüştü. madde üzerinde uzun tartışmaların yaşanmasının ardından incelenmek üzere Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edilmesi oy çokluğuyla kabul etti. Meclis birleşimini açık bırakılarak 7 Ekim 2019 Saat 15;00'da ikinci oturumu yapmamak üzere dağıldı.

Bu video toplam 5815 kez izlendi.

VIDEO KATEGORİLERİ

YENİ EKLENEN VİDEOLAR

yukarı çık