istanbul escort kartal escort pendik escort ümraniye escort anadolu yakası escort tuzla escort
İlk Kurşun Gazetesi

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİNE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi pozisyonunda istihdam edilmek üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacağı duyuruldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilecek işçi alımı ile ilgili başvuru şartları da yayınlandı.

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİNE SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
 • 19 Ağustos 2020, Çarşamba 12:27

GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle başvuru yapılacak pozisyonlarda belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak.

Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir (engelliler hariç).

Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

İlan edilen pozisyonlara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Müracaat tarihleri çakışan, birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe, müracaatı kabul edilecektir.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, alım sürecinin her aşamasında reddedilebilir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunup yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven ataması yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği açık iş pozisyonunun şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez.

İstihdam edilecek işçilerden, temizlik görevlilerine asgari ücret, hasta ve yaşlı bakım elemanlarına brüt asgari ücretin jrtırımlı oranında ücret ödenecektir.

Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli isçi alım ilanına ilişkin sınav takvimindeki değişikliklerde dahil olmak üzere tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle adayların üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) (5 KİŞİ)

 1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).
 2. En az ilkokul mezunu olmak.
 3. İlgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla en az yüzde kırk (@) oranında engelli olduğunu belgelendirmek.
 4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (15 KİŞİ)

 1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).
 2. En az ilkokul mezunu olmak.
 3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz birimlerinin iç ve dış mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve atıkların toplanması, taşınması, eşya, malzeme taşınması, evrak taşıma, gönderme vb. işleri) yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir
 4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. Adaylar ilçeler dahil tüm birimlerde görevlendirilebilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (Hastane ) (40 Kişi)

 1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).
 2. En az ilkokul mezunu olmak.
 3. Başvuru yapacak personelin temizlik görevini (Üniversitemiz hastanelerinin tüm iç ve dış mekanlarının park ve bahçeler dahil temizlenmesi, çöp ve her türlü atığın toplanması, tasnifi, taşınması, eşya, malzeme, hasta, numune vb. taşınması, evrak taşıma, tasnif, gönderme, vb. işleri) yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.
 4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. Adaylar üniversitemiz hastanelerinde görev yapacaktır.

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (40 Kişi)

 1. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olmak (17/08/1985 tarihinden sonra, 21/08/2002 tarihinden önce doğmak).
 2. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
 3. Başvuru yapacak adayların üniversitemiz hastanelerindeki tıbbi cihazların temizliğini yapmak, hastanın vücut temizliğini yapmak, banyosunu (kişisel temizlik kurallarına uyarak) yaptırmak, yardım etmek, sağlık personelince verilen talimatlar doğrultusunda hastanın beslenme ihtiyacını karşılamak, vücudun hareket gereksinimini karşılayacak egzersizler yaptırmak, nefes ve hareket çalışmalarını gerçekleştirmede yardımcı olmak, pozisyon vermek ve kaldırmak, yataklarını yapmak, eczanede hazırlanan ilaçları servise getirmek, serum ve ilaçları yerleştirmek, hasta, numune transferi yapmak gibi verilecek benzeri işleri yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) bulunmaması gerekmektedir.
 4. Talepler Hatay ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Hatay'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecekti r. Adaylar üniversitemiz hastanelerinde görev yapacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru Süresi: İlan şartlarını taşıyan adaylar, 17/08/2020-21/08/2020 tarihleri arasında başvurularını Hatay Çalışma

ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. İlgili yönetmelik gereğince İş-Kur tarafından Üniversitemize bildirilen genel ve öncelikli listeden ilan edilen açık iş sayısının 4'er (dört) katı asıl ve 4'er (dört) katı yedek aday sözlü sınava girmek üzere noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
 2. Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 03/09/2020 Perşembe günü saat 09:30'da Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle kura çekimini izlemek üzere salona sınırlı sayıda aday alınacaktır (adayların maskeli olarak gelmeleri zorunludur). Kura çekimi üniversitemiz web sayfasından duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

TAZİYELER

tümü

ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

yukarı çık