ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA ÇANKAYA"İNSANCA YAŞAMAK BİZİMDE HAKKIMIZ"

2021Tüm emekli Sen İskenderun şubesi güvercinli parkta bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını yapan 2021Tüm emekli Sen İskenderun şube başkanı Mustafa Çankaya"İnsanca Yaşamak Bizimde Hakkımız"dedi

YEREL 30.11.2023 09:52:00 0
ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA ÇANKAYA

Basın açıklamasına şu görüşlere yer verildi

"2024 Yılı merkezi hükümet bütçe tasarısı komisyondan geçti ve 4 Aralık 2023 itibariyle TBMM'de görüşülmeye başlanacak.

 

 Bütçe metinleri sıradan, basit, rakamların alt alta toplandığı metinler değildir. Bütçe metinleri önümüzdeki gelecek yılın tahminlerinin bilimsel olarak yapıldığı ve bir ülkenin gelirlerinin kimlerden ve nasıl toplanacağı, toplanan gelirlerden hangi kesimlere ne kadar pay ayrılacağının önceden belirlendiği ve bütçelerin, siyasi iktidarın hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en somut ekonomik ve siyasi metinlerdir. 

21 yıllık AKP iktidarının daha önce hazırladığı tüm merkezi hükümet bütçeleri gibi bu 2024 merkezi hükümet bütçesi de saraydaki tuzu kuru bir grup danışman tarafından emekçileri, emeklileri, yoksulları, küçük üreticileri yok sayan, biz halkı işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa terk eden, çalışanların ve emeklilerin temsilcilerinin görüşlerine başvurulmadan hazırlanan belgedir 

Daha önceki hazırladıkları bütçelerde de olduğu gibi 2024 bütçesinde de biz emeklilerin insanca yaşamak istiyoruz haykırışımızın karşılığı yok. Sağlık hakkımız yok. Kısaca bu bütçede sosyal devlet yok, emekçiler, emekliler, küçük üreticiler, işsizler, yani halk yok. Bu bütçede var olan ise uluslararası sermayenin temsilcilerinin ve 5'li çetelerin Mehmet Şimşek eliyle uygulatacakları en vahşi haliyle neoliberal politika var

Yoksuldan alıp, Londralı tefecilere ve bir avuç rantiyeye kaynak aktaracak bu bütçe ancak hukukun ortadan kalktığı, demokratik hak arama yollarının engellendiği bir toplumda uygulanabileceği için son günlerde anayasa da eksik ve kısıtlı da olsa var olan hak arama yollarını ortadan kaldırmaya yönelik sözde yeni anayasa yapılma amaçlı her türlü siyasal girişimlere başvurdukları, hatta bu amaçları doğrultusunda yargı kurumlarının en üstünde yer alan Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay gibi üst Mahkemeleri dahi bir birine karşıt duruma getirerek, hukuka duyulan veya duyulacak olan güveni de yok etmeyi amaçladıkları gözlenmektedir dediler.

“Kur korumalı mevduat hesaplarıyla, başta 5'li çete olmak üzere yandaşlara araç garantili köprüler, yollar, maliyetinin birkaç katına hastaneler vs. yollarla bütçenin tüm kaynakları mutlu azınlığa ve alınan yüksek faizli dış borçlarla Londralı tefecilere aktarıldığı aşikardır. 

Değerli basın, çok değerli yurttaşlarımız; 

 Daha önceki bütçelerde de olduğu gibi 2024 merkezi hükümet bütçesinde de bizim payımıza düşen ise; bütçe gelirleri çok kazanandan çok alınarak toplanması gerekirken, yine bütçe gelirlerinin büyük bir çoğunluğu dolaylı vergilerden sağlanacak. Yani bütçenin yükü her zaman olduğu gibi iğneden, ipliğe yapılacak zamlarla çalışanların, emeklilerin, yoksulların sırtına yüklenecek diye konuştular ve konuşmaya şöyle dam edildi.  Son aylarda görüldüğü gibi, yıl içinde 2 kez olarak ödediğimiz vergilerin tekrar 2 kez, yani yıl da 4 kez ödeme zorunluluğu getirilmesinin yaşanması, gelecek yeni yıl ve yerel seçimler sonucu bizlerin neyle karşı karşıya kalacağımızın belirtisi olarak ta görmek mümkün dür.(motorlu taşıt vergisi gibi) Sarayın daha önce hazırladığı tüm bütçeler gibi 2024 merkezi hükümet bütçesi de yine devasa bir açıkla bağıtlanacak.

Örneğin 2018 bütçesi 762 milyar TL olarak ve 66 milyar TL açıkla bağıtlanmıştı ve bu oran da tutturulamamıştı. 2019 bütçesi de 969 milyar TL öngörülmüş ve 93 milyar TL açıkla bağıtlanmış ve bu oran da tutturulamamıştı. 2021 bütçesi de 1.1 Trilyon gelir, 1.4 Trilyon gider ile yani 300 milyar TL açıkla bağıtlanmıştı. 2022 bütçesi de 139,1 milyar TL açık verdi diye ifade edildi.

 

Bütçe gelirlerini büyük oranda dolaylı vergilerden sağladıkları için bu sebeple sürekli olarak başta akaryakıt, elektrik, doğalgaz olmak üzere tüm temel tüketim ürünlerine sürekli zam yaparak bütçe açığını zenginlerin değil, halkın sırtına yıkıyorlar

Yoksullaştırılmaya karşı demokratik haklarını kullanıp sesini çıkarmak, kendini ifade etmek isteyen herkesi terörist, dış güçlerin maşası, gayri milli vs. Diye yaftalayarak, en basit, barışçıl bir şekilde de olsa kendini ifade etmesi kolluk güçleriyle, o da olmazsa iktidarın sopasına dönüştürülmüş olan yargı marifetiyle engelleniyor denildi.

Basının da özgür olduğu bir sosyal hukuk devletinde bu vahşi neoliberal politikaları uygulayamazlar. Tek adam iktidarı 2024 yılında da idarenin sopasına dönüştürdüğü yargı eliyle emeklilerin doğru örgütlenme şeklinin sendika olduğu iş ve istinaf mahkemelerinin kararlarında da kabul edildiği halde sendikamızı bir kez daha kapatmaya çalışarak, emeklilerin sendika çatısı altında bir araya gelip, örgütlü bir şekilde haklarını aramasını engellemeye çalışacakları çok açık tır

AKP iktidarının 21 yıllık karnesi bizi hiç yanıltmıyor. 2024 bütçesinde de yokuz. Kendi yanlış ekonomik politikalarının sonucu olarak derinleşen ve artık saklanamayan ağır ekonomik krizin faturasının bize kesilmesi ile yoksulluk sınırından sonra açlık sınırı altına itilen biz emekliler 2024 bütçesi ile daha da yoksullaştırılmak isteniyoruz, yeter artık, yeter, yeter dediler.

Depremin yıkıp evsiz bıraktığı on binlerce insanımız konteyner kentlerde yaşamak için her türlü zorluğa göğüs gererken, bir de yokluk, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden, asgari ücretin altında maaş alan 9 milyon emekli için ne yazık ki iktidar tarafından Emekliye umutta verilmiyor. Biz milyonlarca emekli açlık ve yoksullukla baş başa, yaşama savaşı veriyoruz, sözün bittiği yerdeyiz, düşün artık bizlerin de, memleketimizin de sırtından

İnsanca yaşamak biz milyonların hakkı değil mi?    

Tüm Emekli- Sen ; En düşük emekli maaşının 7500 TL.olduğu,dul ve yetimlerin daha da düşük maaş aldığını, bu parayla simit çayla bile karın doyurulamayacağını bu iktidar bilmiyor mu ? Peki biz emeklilere yoksulluktan, açlıktan başka ne vaat ediyor ? diye sordular ve konuşmaya şöyle devam etiler. Şu an buradan ilan ediyoruz, aşağıda sıraladığımız taleplerimiz ve bedelini peşin olarak ödediğimiz primler, vergiler ve çalışırken üreterek ülke kalkınmasına kattığımız değerlerle hak ettiğimiz tüm insanca yaşam haklarımız için sonuna kadar direneceğiz, direneceğiz.. Sefalete asla teslim olmayacağız, bu böyle biline.

YAŞAM HAKLARIMIZ İÇİN ÖNCELİKLİ TALEPLERİMİZ

01 - En düşük emekli maaşı insanca yaşayacağımız bir seviyede, açlık sınırı üstünde olmalı

02 - Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda dört ikramiye ödensin. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödensin.

03 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen derhal zam yapılsın.

04 - Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine anayasa da gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi, herkes sendika kurabilir şeklinde düzenlenmesi ve ardından TBMM de emekli sendikaları statü yasasının çıkarılarak bizlerle toplu sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz.

Bunun içinde Anayasanın sendika kurma hakkını tanımlayan 51. Maddesi ile toplu sözleşme hakkını tanımlayan 53. Maddelerine "Emekliler" ibaresi eklenerek ve yine Anayasanın 90 maddesinde yer alan Uluslararası antlaşma ve sözleşmelere uygun, emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak " Emekli sendikaları statü yasası" derhal çıkarılmalıdır.

05 - Aylık Bağlanma Oranının (ABO) eski sisteme %70'e döndürülmesini mutlaka istiyoruz.

06 - Gerçek bir intibak Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin.

07 - 10 banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300.000 emekli de SGK çatısı altına alınarak yaşadıkları kimi mağduriyetler giderilsin.

08 - Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç vs tüm sağlık kesintilere son verilsin.

09 - Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.

10- Emekliler için ücretsiz yararlanacakları sosyal tesislerin sayısı artırılsın.

11- Halk Ekmek fabrikası kurulsun. Halk ekmek büfeleri açılsın.

12 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın.

13 - Hastanelerde Geriatri (yaşlılık)bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin.

14 – Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her 6 ayda bir maaş artışına göre promosyonları güncellemesi gereklidir.

15 - Çalışanların geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın almak koşulları ortadan kalktığı için biz emeklilere ucuz ve depreme dayanıklı konutlar verilmelidir.

16 - Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın.


YEREL 30.11.2023 09:52:00 0

ÇALIŞKAN; “HATAY TARİHİNDE GÖRMEDİĞİ HİZMETLERE KAVUŞACAK”

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ SOKAKLARIMIZI CANLANDIRACAĞIZ

LÜTFÜ SAVAŞ, KIRIKHAN’DA COŞKUYLA KARŞILANDI…

ÖNTÜRK “ASIL HİZMETLER 1 NİSAN İTİBARİYLE BAŞLAYACAK”

STERLİN LOUNGE İŞLETMEDEN İSKENDERUNLU BASKETBOLCULARA KAHVALTILI MORAL

‘HATAY İSKENDERUN’DA GENÇLER VAR!’

"ARSUZ'A SADECE HİZMET EDECEĞİZ"

İSKENDERUN SPOR KULÜP BAŞKANI HAKAN BOLAT'TAN DESTEK ÇAĞRISI

400 MİLYON DOLARLIK ALTYAPI YAPACAĞIZ

ÖNTÜRK GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!

İTSO BAŞKANI YILMAZ TOBB HEYETİ İLE MISIR'DA

İSKENDERUN'DA KONTEYNER FUTBOL LİGİ BAŞLIYOR!

İTSO DEPREM ŞEHİTLERİNİ UNUTMADI…

DENİZCİLİK ALANINDA İSTE’YE TAM NOT

DÖRTYOL DR. BAHADIR AMAÇ’I BAĞRINA BASMAYA DEVAM EDİYOR

  • Pazar 15.8 ° / 5 ° Orta kuvvetli yağmurlu
  • Pazartesi 17.3 ° / 6.2 ° Bölgesel düzensiz yağmur yağışlı
  • Salı 18.1 ° / 6.5 ° Güneşli
Dörtyol nöbetçi eczaneleri

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Fenerbahçe 28 23 1 4 50 73
2.Galatasaray 27 23 1 3 42 72
3.Trabzonspor 27 14 9 4 10 46
4.Beşiktaş 27 14 9 4 8 46
5.Kasımpaşa 28 11 10 7 -2 40
6.Rizespor 28 11 11 6 -9 39
7.Sivasspor 28 9 8 11 -3 38
8.İstanbul Başakşehir 27 10 11 6 2 36
9.Antalyaspor 27 8 8 11 1 35
10.Kayserispor 28 10 10 8 -6 35
11.Samsunspor 27 9 12 6 -3 33
12.Adana Demirspor 27 7 9 11 3 32
13.Ankaragücü 28 6 10 12 -3 30
14.Alanyaspor 27 6 9 12 -8 30
15.Fatih Karagümrük 27 7 12 8 1 29
16.Hatayspor 28 6 11 11 -7 29
17.Gazişehir Gaziantep 27 7 13 7 -9 28
18.Konyaspor 27 6 11 10 -13 28
19.Pendikspor 27 6 13 8 -23 26
20.İstanbulspor 28 3 18 7 -31 13
1.Fenerbahçe 28 23 1 4 50 73
2.Galatasaray 27 23 1 3 42 72
3.Trabzonspor 27 14 9 4 10 46
4.Beşiktaş 27 14 9 4 8 46
5.Kasımpaşa 28 11 10 7 -2 40
6.Rizespor 28 11 11 6 -9 39
7.Sivasspor 28 9 8 11 -3 38
8.İstanbul Başakşehir 27 10 11 6 2 36
9.Antalyaspor 27 8 8 11 1 35
10.Kayserispor 28 10 10 8 -6 35
11.Samsunspor 27 9 12 6 -3 33
12.Adana Demirspor 27 7 9 11 3 32
13.Ankaragücü 28 6 10 12 -3 30
14.Alanyaspor 27 6 9 12 -8 30
15.Fatih Karagümrük 27 7 12 8 1 29
16.Hatayspor 28 6 11 11 -7 29
17.Gazişehir Gaziantep 27 7 13 7 -9 28
18.Konyaspor 27 6 11 10 -13 28
19.Pendikspor 27 6 13 8 -23 26
20.İstanbulspor 28 3 18 7 -31 13