CEMAL ER


“Nasıl Bir Yerel Yönetim İstiyoruz”


Tam bu noktada başkanın seçimle geldiği ya da oluşturduğu kadrosu çok önemlidir. Ancak ülkemiz için deneyimsiz bir başkanın önünü açacak, onun ufkunu genişletecek yardımcılarında yada danışmanların her yerde olduğu da söylenemez. Hatta bu anlamdaki olumlu örneklerin son derece az olduğu bile söylenebilir.

Meclis Üyelerinin Seçimindeki Sorunlar.

Ülkemizde belediye başkanlarının deneyimli ya da yeterli olup olmadıcğının tartışılmadığı, partinin önemli olduğu dönemler yavaşta olsa aşılmaktadır. Ancak belediye yalnızca başkanlık demek değildir. Ülkemizdeki uygulanan belediye örgütlenmesinde belediye başkanları büyük ölçüde önde ve halk için önemlidir. Ancak başkanları kılgıda azda olsa denetleyebilen bir meclis kurumu vardır.

Ülkemizdeki belediye meclislerinin durumu başkanlardan daha da kötüdür. Belediye meclis üyesi olabilmek için bir çok kılgı aşamalardan geçmek gerekmektedir. Buralara aday olabilecek insanların, siyasi yasaklar nedeniyle hayli tırpanlanmış ve azalmış olması, sonuçta tümüyle değilse bile niteliksiz meclis üyelerinden oluşan belediye meclislerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Ülkemizdeki meclis üyeleri profiline bakıldığında çoğunlukla yüklenicilerin başta geldiği görülmektedir. Bu, özellikle de büyük kentlerde böyledir. Yüklenicileri buralara çeken de, imar komisyonlarının çalışmaları, ilçedeki ya da ildeki imar planlamalarının meclislerden geçmesidir. Özetle, çoğunlukla imar çalışmalarından elde edilecek rantın peşinde koşulması ve bu rantın yolunun da belediye meclislerinden geçmesidir.

Meslek Grupları            %

İnşaat, Tecim, İmalat   36

Müşavir, Mühendis, Avukat 34

Yalnızca İnşaat (yüklenici) 22

İzmirde yapılan bu araştırmanın sonuçlar başka bazı illerde az çok değişiklik gösterirse de, genel durum yani meclis üyeleri içindeki, özellikle de büyük kentlerdeki meslek dağılımı değişmemektedir. İzmir’de yapılan bu araştırmanın diğer bir sonucuna göre de, tüm meclis üyelerinin %68’i bir konut kooperatifine üye durumundadır. (devam edecek)